Ordningsregler på Lysviks Camping

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad.
Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

Campingområdet kommer vara öppet för förberedelser lördagar och söndagar mellan 11-18. 6-7 april, 13-14 april, 20-21 april 2024.
Vänligen repsektera detta. Övrig tid är campingområdet stängt.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. I dagsläget använder vi oss inte av Camping Key Europe. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.

2. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.

3. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket, planteringar i jord och plattsättning är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra.

4. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Engångsgrillar är ej tillåtna och eldningsförbud råder inom campingområdet. Grillar finns att låna. Säg till i reception.

5. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

6. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 22.00 och 06.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Ersättning kan krävas av störande gäst/gäster. Eventuellt störande gäster kan tvingas att omedelbart lämna platsen.

7. Lysviks camping är en familjecamping med en åldersgräns på 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.

8. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel, rasta den utanför området och plocka upp efter den.

9. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

10. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sopsortering gäller! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. På Lysviks camping källsorterar vi – var vänlig följ anvisningarna!

11. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

12. Biltvätt och tvätt av husvagn/husbil får endast ske på anvisad plats och inte på den egna tomten.

13. Incheckning sker från kl 15.00 framtill receptionens stängning. Vänligen meddela oss i god tid om du räknar med sen ankomst.

14. Utcheckning. Om inte annat avtalats med receptionen skall campingtomten/stugan vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen. Är platsen/stugan inte städad debiteras en städkostnad på minst 800 kr.

15. Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga/campingtomt vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad. Kostnaden kommer att faktureras.

16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, servicehus och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Den som skadar byggnader, material eller inventarier på campingen, eller gästers ägodelar, kan göras ersättningsskyldig.

17. Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

18. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & minst trafikförsäkrade. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud.

19. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Parkering sker inom den egna campingplatsen eller på parkeringen. Vid felaktig parkering kan ersättning komma att krävas.

20. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

21. Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats/stuga i andra hand. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.

22. Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena och i stuga 2-4. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3.000 kr.

23. Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

24. Som gäst på Lysviks camping är du skyldig att känna till och följa ordningsreglerna. Dessa kan löpande uppdateras. Du ansvarar för att själv hålla dig uppdaterad via www.lysvikscamping.se.

Säsongsgäst?
Som säsongsgäst gäller i tillägg till ovanstående regler även följande.

Välkomna till oss - hoppas du kommer att trivas!