Bokningsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av stuga och campingtomt.

Som uthyrare är vi på Lysviks camping skyldiga se till att:

  • ett skriftligt kontakt signeras från båda parter
  • hyresobjektet stämmer med beskrivningen
  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
  • du får disponera stugan/campingtomten från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
  • Om du inte är nöjd med stugan/campingtomten så är det oss du skall vända dig till

Vad gäller vid avbokning?
När du bokat stuga/campingtomt hos oss har vi reserverat plats för dig. Vid avbokning 14 dagar före bokad ankomstdag (utan giltigt läkarintyg vid sjukdom) skall hela bokningsavgiften erläggas. Bokningsavgiften består av totalvärdet på bokningen du gjort.

När skall jag betala?
Vid ankomst betalas kostnaden för stugan/campingplatsen vid incheckning.

Vad gäller om jag vill avbryta min vistelse?
Inga pengar återbetalas om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast vid utcheckning. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?
Minimum 20 år gäller på Lysviks camping.
Du skall vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Gällande ordningsregler finns på www.lysvikscamping.se, som gäst på campingen är du skyldig att hålla dig uppdaterad om samt följa gällande ordningsregler.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.
  • du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.
  • du eller någon i ditt sällskap bryter mot campingplatsens ordningsregler.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Krig, naturkatastrofer m.m:
Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/rummet/campingtomten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att så snart som möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/campingtomten.

Övrigt
I logipriset för stuga ingår ej städning, sänglinne, handdukar eller extrasäng. Önskar man köpa sig fri från slutstädning för stuga ingår inte disk av porslin.